Trainingen

Regelmatig geef ik trainingen aan ouders, professionals en op andere wijze geïnteresseerden in het thema ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid. De volgende onderwerpen komen vaak ter sprake:

  • Wanneer kun je spreken van een ontwikkelingsvoorsprong?
  • Wat maakt mindset zo belangrijk bij slimme kinderen?
  • Hoe herken je onderpresteren en wat kun je er aan doen?
  • Wat is het belang van het ontmoeten van peers/ontwikkelingsgelijken?

Er zijn de komende periode geen trainingen gepland.

Informatieavond Kiene Kids Kampen